حالت نمایش

استخدام کارمند اداری

حسابدار تمام وقت با حقوق و بیمه

www.dianadoor.persianblog.ir
تلفن: حقوق ۱۴.۰۰۰.۰۰۰
استخدام حسابدار،استخدام حسابدارتمام وقت،استخدام حسابدارخانم،استخدام حسابدارآقا،استخدام کارمند اداری شرکت وارد کننده و پخش درب های ضد سرقت جهت تکمیل کادر اداری مورد نیاز خود نیاز به استخدام یک نفرحسابدار دارد. حسابدار تمام وقت با حقوق 14.000.000 ریال + بیمه تامین اجتمایی متقاضیان می توانن...
حسابدار تمام وقت با حقوق و بیمه

کارمند اداری

کشت وکار
تلفن: ۰۹۱۹۶۰۸۶۰۸۴
شرکت فنی مهندسی کشت و کار جهت تکمیل واحد بازرگانی خود نیاز به استخدام کارمند امور اداری با مشخصات زیر دارد . استخدام کارمند امور اداری مسلط به آفیس ، فتوشاپ ، اینترنت ، سرچ اینترنتی و تایپ طراح گرافیست کارمند اداری کارمند امور اداری فتوشاپ تایپ تایپیست طراحی استخدام کارمند استخدام منشی ...
کارمند اداری