راهنمای درج آگهی

دسیلی این وب سایت را برای اطلاع رسانی، آگهی های تجاری ، ارتباطات تجاری و قانونی شما ایجاد کرده است. دسترسی و استفاده شما از سایت مشروط به رعایت شرایط و الزامات ذیل و قوانین ذکر شده، می باشد. شما با ورود به سایت و مرور سایت، بدون هیچگونه محدودیت و شرطی "شرایط و الزامات" را پذیرفته و اقرار می نمایید که هرگونه توافق دیگری بین شما و دسیلی در این زمینه ملغی و بلا اثر خواهد بود. در صورت عدم موافقت با "شرایط والزامات" لازم است بلافاصله استفاده از این سایت را متوقف نمایید.

شرایط و الزامات

  1. با وجود آنکه دسیلی تلاش معقول خود را جهت دقت در تایید آگهی ها و صحیح بودن اطلاعات سایت بکار می بندد به هیچ وجه دقت و صحت آنها را تضمین یا ادعا نمی نماید. دسیلی هیچگونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال آگهی های درج شده توسط اشخاص و یا شرکت ها، در این سایت به عهده نمی گیرد.
  2. استفاده شما و مرور و جستجوی شما در سایت با مسئولیت شخصی خود شما صورت می گیرد. سایت دسیلی تعهدی در قبال خسارات مستقیم، اتفاقی، تبعی، غیر مستقیم و کیفری، ناشی از دسترسی و استفاده شما از سایت ندارد.
  3. آگهی ها در سایت، توسط اشخاص و شرکت هایی درج می شوند که هیچ نوع رابطه ی حقیقی و یا حقوقی با این سایت ندارند. مسئولیت مستقیم آگهی ها، با آگهی دهندگان آن می باشد و صحت و سقم آن توسط دسیلی ادعا و یا تضمین نمی شود.
  4. وب سایت دسیلی، جهت نمایش آگهی ها چه به صورت عادی و چه به صورت ویژه، قرارداد و یا تعهد نامه ای با آگهی دهندگان منعقد نمی کند. مطالب مندرج در آگهی ها ممکن است توسط آگهی دهندگان بصورت مداوم تغییر کند و یا به روز شود. در این زمینه دسیلی، هیچ گونه مسولیتی در قبال هر نوع آگهی درج شده در سایت نمی پذیرد و دسیلی صرفا نمایش دهنده مطالب درج شده توسط کاربران می باشد.
  5. هرگونه پیام یا مطلبی از جمله آگهی، عکس، پیام در تماس با ما و غیر آن به سایت ارسال می کنید غیر محرمانه و غیر قابل تملک تلقی خواهد شد. هر چیزی را که ارسال نمایید می تواند توسط دسیلی به هر منظوری، شامل ولی غیر محدود به، باز تولید، افشاءِ، مخابره، نشر، پخش و یا ارسال و الصاق بکار رود.
  6. دسیلی مختار است، هر گونه پیام، آگهی و یا عکسی که به این سایت ارسال می کنید، و یا اکانتی را که ایجاد می کنید، در هر زمان که ضروری بداند حذف نماید.
  7. دسیلی در مورد اطلاعات هر سایت دیگری که با این سایت مرتبط باشد، لینک داده باشد و یا لینک آن در سایت قرار دارد، مسئول نیست. این سایت ها توسط اشخاص و یا شرکت های دیگری غیر از دسیلی ایجاد شده اند. دسیلی بعنوان ناشر یا مروج مطالب مندرج در این سایت ها عمل نمی کند.
  8. قوانین جمهوری اسلامی ایران بر تعبیر، تفسیر، اجراِ و تأثیر این توافق نامه حکم خواهند بود.
  9. دسیلی می تواند با به روز کردن شرایط استفاده از وب سایت، در هر زمان این "شرایط والزامات" را مورد تجدید نظر قرار دهد. شما مقید و متعهد به چنین تجدید نظرهایی هستید و بنابرین لازم است هر از چند گاهی از این صفحه دیدن نمایید تا از شرایط و الزامات جاری و لازم الاجراِ در زمان منظور مطلع شوید.