طراحی سایت

تلفن: ۰۲۱۶۶۹۷۹۰۳۹
نام : عرش هاست

تعمیر سوکسله

تلفن: ۰۹۳۵۲۸۱۸۱۱۸
نام : مرکز تعمیرات زیست پردیس

نازل اب نازل شیر نازل ادبلو

تلفن: ۰۹۱۲۸۰۵۷۰۶۶
نام : احسانی

فروشگاه لوازم خانگی خسروی

تلفن: ۰۹۱۷۷۵۱۳۵۶۱
نام : خسروی

فروشگاه لوازم خانگی خسروی

تلفن: ۰۹۱۷۷۵۱۳۵۶۱
نام : خسروی

فروش دستگاه کلرزن

تلفن: ۰۲۱۴۴۵۶۶۴۱۹-۲۰
نام : مهندسین پالود صنعت نیکان

دستگاه بسته بندی اسکاچ و سیم ظرفشویی

تلفن: ۰۳۱۳۵۷۲۳۰۰۶
نام : محسن مسائلی

دستگاه بسته بندی نان فانتزی

تلفن: ۰۳۱۳۵۷۲۳۰۰۶
نام : محسن مسائلی

دستگاه بسته بندی نان برش خورده

تلفن: ۰۳۱۳۵۷۲۳۰۰۶
نام : محسن مسائلی
حالت نمایش

پروژه

طراح وتولید کنند ه انواع سرسره آبی سعند فن آور

محمد شریفی
تلفن: ۰۳۱۱۳۸۷۷۸۷۴-۳۸۶۶۱۸۵
...ه فضـایی با بهره گیری ا ز دانش روز دنیا و با کادری مجرب در زمینه های طراحی حرفه ای ، تولید و نصب به همراه بومی سازی تکنولوژی روز دنیا ، تا کنون چندین پروژه چاله فضایی و سرسره های بومرنگ را در رزومه خود دارد که مورد بهره برداری قرار گرفته است. همچنین شایان ذکر است این شرکت اولید شرکت در زمینه تول...
طراح وتولید کنند ه انواع سرسره آبی سعند فن آور

طراح وتولید کنند ه انواع سرسره آبی سعند فن آور

محمد شریفی
تلفن: ۰۳۱۱۳۸۷۷۸۷۴-۳۸۶۶۱۸۵
...ه فضـایی با بهره گیری ا ز دانش روز دنیا و با کادری مجرب در زمینه های طراحی حرفه ای ، تولید و نصب به همراه بومی سازی تکنولوژی روز دنیا ، تا کنون چندین پروژه چاله فضایی و سرسره های بومرنگ را در رزومه خود دارد که مورد بهره برداری قرار گرفته است. همچنین شایان ذکر است این شرکت اولید شرکت در زمینه تول...
طراح وتولید کنند ه انواع سرسره آبی سعند فن آور

آب سرسره استخر سهند فن آور

محمد شریفی
تلفن: ۰۳۱۱۳۸۷۷۸۷۴-۳۸۶۶۱۸۵
...ه فضـایی با بهره گیری ا ز دانش روز دنیا و با کادری مجرب در زمینه های طراحی حرفه ای ، تولید و نصب به همراه بومی سازی تکنولوژی روز دنیا ، تا کنون چندین پروژه چاله فضایی و سرسره های بومرنگ را در رزومه خود دارد که مورد بهره برداری قرار گرفته است. همچنین شایان ذکر است این شرکت اولید شرکت در زمینه تول...
آب سرسره استخر سهند فن آور

آب سرسره استخر سهند فن آور

محمد شریفی
تلفن: ۰۳۱۱۳۸۷۷۸۷۴-۳۸۶۶۱۸۵
...ه فضـایی با بهره گیری ا ز دانش روز دنیا و با کادری مجرب در زمینه های طراحی حرفه ای ، تولید و نصب به همراه بومی سازی تکنولوژی روز دنیا ، تا کنون چندین پروژه چاله فضایی و سرسره های بومرنگ را در رزومه خود دارد که مورد بهره برداری قرار گرفته است. همچنین شایان ذکر است این شرکت اولید شرکت در زمینه تول...
آب سرسره استخر سهند فن آور

چاله فضایی

محمد شریفی
تلفن: ۰۳۱۱۳۸۷۷۸۷۴-۳۸۶۶۱۸۵
...ه فضـایی با بهره گیری ا ز دانش روز دنیا و با کادری مجرب در زمینه های طراحی حرفه ای ، تولید و نصب به همراه بومی سازی تکنولوژی روز دنیا ، تا کنون چندین پروژه چاله فضایی و سرسره های بومرنگ را در رزومه خود دارد که مورد بهره برداری قرار گرفته است. همچنین شایان ذکر است این شرکت اولید شرکت در زمینه تول...
چاله فضایی

چاله فضایی

محمد شریفی
تلفن: ۰۳۱۱۳۸۷۷۸۷۴-۳۸۶۶۱۸۵
...ه فضـایی با بهره گیری ا ز دانش روز دنیا و با کادری مجرب در زمینه های طراحی حرفه ای ، تولید و نصب به همراه بومی سازی تکنولوژی روز دنیا ، تا کنون چندین پروژه چاله فضایی و سرسره های بومرنگ را در رزومه خود دارد که مورد بهره برداری قرار گرفته است. همچنین شایان ذکر است این شرکت اولید شرکت در زمینه تول...
چاله فضایی

سرسره چاله فضایی

محمد شریفی
تلفن: ۰۳۱۱۳۸۷۷۸۷۴-۳۸۶۶۱۸۵
...ه فضـایی با بهره گیری ا ز دانش روز دنیا و با کادری مجرب در زمینه های طراحی حرفه ای ، تولید و نصب به همراه بومی سازی تکنولوژی روز دنیا ، تا کنون چندین پروژه چاله فضایی و سرسره های بومرنگ را در رزومه خود دارد که مورد بهره برداری قرار گرفته است. همچنین شایان ذکر است این شرکت اولید شرکت در زمینه تول...
سرسره چاله فضایی

سرسره چاله فضایی

محمد شریفی
تلفن: ۰۳۱۱۳۸۷۷۸۷۴-۳۸۶۶۱۸۵
...ه فضـایی با بهره گیری ا ز دانش روز دنیا و با کادری مجرب در زمینه های طراحی حرفه ای ، تولید و نصب به همراه بومی سازی تکنولوژی روز دنیا ، تا کنون چندین پروژه چاله فضایی و سرسره های بومرنگ را در رزومه خود دارد که مورد بهره برداری قرار گرفته است. همچنین شایان ذکر است این شرکت اولید شرکت در زمینه تول...
سرسره چاله فضایی

تولید کننده سرسره یو

محمد شریفی
تلفن: ۰۳۱۱۳۸۷۷۸۷۴-۳۸۶۱۸۵
...ه فضـایی با بهره گیری ا ز دانش روز دنیا و با کادری مجرب در زمینه های طراحی حرفه ای ، تولید و نصب به همراه بومی سازی تکنولوژی روز دنیا ، تا کنون چندین پروژه چاله فضایی و سرسره های بومرنگ را در رزومه خود دارد که مورد بهره برداری قرار گرفته است. همچنین شایان ذکر است این شرکت اولید شرکت در زمینه تول...
تولید کننده سرسره یو

تولید کننده سرسره یو

محمد شریفی
تلفن: ۰۳۱۱۳۸۷۷۸۷۴-۳۸۶۱۸۵
...ه فضـایی با بهره گیری ا ز دانش روز دنیا و با کادری مجرب در زمینه های طراحی حرفه ای ، تولید و نصب به همراه بومی سازی تکنولوژی روز دنیا ، تا کنون چندین پروژه چاله فضایی و سرسره های بومرنگ را در رزومه خود دارد که مورد بهره برداری قرار گرفته است. همچنین شایان ذکر است این شرکت اولید شرکت در زمینه تول...
تولید کننده سرسره یو

یوبه صنعت الکترومکانیک

mohammad ebrahimi
تلفن: ۰۹۳۸۴۲۲۷۸۷۲
اجرا و مشاوره در پروژه های صنعتی؛ انجام خدمات تکوین محصول؛ آنالیز قطعات مهندسی؛ مهندسی معکوس محصولات مکانیکی و الکترونیکی؛ مشاوره، راه اندازی و اجرای دفتر مدیریت پروژه؛ مشاوره و انجام خدمات کنترل پروژه؛ انجام خدمات کنترل کیفیت
یوبه صنعت الکترومکانیک

یوبه صنعت الکترومکانیک

mohammad ebrahimi
تلفن: ۰۹۳۸۴۲۲۷۸۷۲
اجرا و مشاوره در پروژه های صنعتی؛ انجام خدمات تکوین محصول؛ آنالیز قطعات مهندسی؛ مهندسی معکوس محصولات مکانیکی و الکترونیکی؛ مشاوره، راه اندازی و اجرای دفتر مدیریت پروژه؛ مشاوره و انجام خدمات کنترل پروژه؛ انجام خدمات کنترل کیفیت
یوبه صنعت الکترومکانیک

انجام پروژه رویت Revit Architecture

المیرا امامی
تلفن: ۰۹۳۸۸۳۵۱۷۷۵
دیگر نگران پروژه هایتان نباشید انجام کلیه پروژه های رویت برای دانشجویان معماری با قیمت مناسب و در کمترین زمان. پلان - نما - مقطع - پرسپکتیو داخلی و خارجی به صورت یکجا
انجام پروژه رویت Revit Architecture

انجام پروژه رویت Revit Architecture

المیرا امامی
تلفن: ۰۹۳۸۸۳۵۱۷۷۵
دیگر نگران پروژه هایتان نباشید انجام کلیه پروژه های رویت برای دانشجویان معماری با قیمت مناسب و در کمترین زمان. پلان - نما - مقطع - پرسپکتیو داخلی و خارجی به صورت یکجا
انجام پروژه رویت Revit Architecture

بزرگترین مرجع تخصصی تحلیل متلب

مؤسسه آموزشی متلب
تلفن: ۰۹۳۶۵۴۸۰۰۸۰
مؤسسه آموزشی متلب آنالیز انجام پروژه های برنامه نویسی و آموزشهای حضوری و غیر حضوری در رشته های: مهندسی صنایع، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مدیریت، فناوری اطلاعات http://www.matlabanalysis.com زمان را میتوان با توجه به نیاز شما کاهش داد. ما حتی می توانیم در کمترین زمان هم نیاز شما را ...
بزرگترین مرجع تخصصی تحلیل متلب

سیم پاور خدمات شبیه سازی در متلب و آموزش و سیمولینک

سیم پاور
تلفن: ۰۹۳۶۱۸۴۹۹۵۱
گروه سیم پاور با تیم مجربی از متخصصین فنی، آماده قبول انواع پروژه های شبیه سازی دانشجویی متلبMATLAB و سیمولینک SIMULINK و پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد و سایر پروژه های مرتبط http://sim-power.ir/pro خدمات مشاوره و پایان نامه سیم پاور: قبول پایان نامه ارشد به همراه حداقل 1عدد مقاله تضمینی ...
سیم پاور خدمات شبیه سازی در متلب و آموزش و سیمولینک

کدنویسی متلب آموزش متلب تحلیل آماری

علی گلی
تلفن: ۰۹۳۶۵۴۸۰۰۸۰
...و کلونی مورچگان الگوریتم ترکیبی جستجوی ممنوعه و شبیه سازی تبرید بهینه سازی چند هدفه با الگوریتم های فراابتکاری شبیه سازی مونت کارلو در متلب انجام پروژه شبکه های عصبی شبکه های عصبی مصنوعی چند لایه پرسپترون شبکه های عصبی مصنوعی با تابع پایه شعاعی انجام پروژه پردازش تصویر در متلب تشخیص چهره ...
کدنویسی متلب آموزش متلب تحلیل آماری

وکیل پایه یک موسسه مجدعدالت وکالت و مشاوره حقوقی

مؤسسه مجد عدالت
تلفن: ۰۲۱۸۸۶۸۱۸۵۶
...ت ها، سازمانها، نهادها، بانکها و مؤسسات با بالاترین درجه کیفی می باشد http://www.vakiliran.co • وکالت • مشاوره حقوقی • دوره های آموزشی • انجام پروژه های علمی و مطالعاتی • برگزاری کارگاهها و سمینارهای تخصصی • ایجاد واحد حقوقی در سازمانها و شرکتها برخی حوزه های تخصصی بنیاد وکالت ایران: ...
وکیل پایه یک موسسه مجدعدالت وکالت و مشاوره حقوقی

پیش فروش آپارتمان های شهرک آریو در اندیشه شهریار

شرکت تحکیم سازه شهریار
تلفن: ۰۲۱۶۵۳۲۹۰۶۰,۰۹۱۲۳...
پیش فروش آپارتمان های لوکس شهرک آریو واقع در اندیشه شهریار مجتمع مسکونی لوکس آریو ( Luxury residential complex ) مجتمع مسکونی آریو مجتمعی بسیار لوکس با چهارصد و هشتاد واحد می باشد که یکی از پروژه های شرکت تحکیم سازه شهریار است. این پروژه در قالب بیست بلوک ساختمانی احداث می شود. عملیات احد...
پیش فروش آپارتمان های شهرک آریو در اندیشه شهریار

بارانداز و مغازه- فروش یا معاوضه

رسولی
تلفن: ۰۹۱۲۵۰۱۶۱۰۷
...، ارزش واقعی ملک را چندین برابر می کند. • فروش فوری و یا معاوضه با ملک در تهران با قیمت کارشناسی • هماهنگی- رسولی09125016107 • هماهنگی دفتر گروه پروژه – 88611488 021 ................... گروه پروژه اتحاد نخبگان بازاریابی و فروش املاک در ایران بورس سرمایه گذاری در انواع املاک و مست...
بارانداز و مغازه- فروش یا معاوضه

رهن و اجاره مستغلات مسکونی موقعیت اداری در خیابان

رسولی
تلفن: ۰۹۱۲۵۰۱۶۱۰۷
...یمت منطقه • تماس و هماهنگی خانم رسولی_09125016107 ........................................ ........................................ ..... گروه پروژه اتحاد نخبگان بازاریابی و فروش املاک در ایران بورس سرمایه گذاری در انواع املاک و مستغلات بزرگ در سراسر کشور اولین شبکه مهندسی فروش املا...
رهن و اجاره مستغلات  مسکونی موقعیت اداری در خیابان

پیش فروش برج مسکونی ساحل در پلاک یک سرخرود

مهندس گرجی
تلفن: ۰۱۱۳۲۲۶۴۵۲۱,۰۹۱۱۳...
پیش فروش برج مسکونی و ساحلی ساحل آدرس پروژه : سرخرود - چاکسر - لب دریا - برج مسکونی ساحل مشخصات پروژه: - پلاک یک دریا - این برج با دسترسی مستقیم به سواحل زیبای چاکسر دارای حیاط و فضای سبز بسیار دلنشین و رویایی می باشد. - حدود 50 درصد از مساحت زمین به زیربنا و مابقی آن که حدود 200 متر...
پیش فروش برج مسکونی ساحل در پلاک یک سرخرود

فروش زمین ساحلی 50 هکتاری در شمال

رایجی
تلفن: ۰۹۱۱۱۵۸۵۱۳۰
یک قطعه زمین سا حلی به مسا حت 50 هکتار واقع در مازندران بفروش میرسد بهترین موقعیت جهت انجام پروژه های تفریحی توریستی اقامتی بهترین موقعیت جهت پروژه های حمل و نقل دریایی بهترین را با ما تجربه کنید لطفا فقط خریداران واقعی تماس بگیرند
فروش زمین ساحلی 50 هکتاری در شمال

پیش فروش آپارتمان شخصی ساز در شهر جدید سهند تبریز

اسماعیل نوروزی
تلفن: ۰۹۱۴۳۱۰۳۰۵۷
...ر طبقه در 3 واحد در متراژ 90 و 94متری و دو خوابه(مجهز به آسانسور و پارکینگ) قیمت هر متر مربع 1,200,000 معادل یک میلیون و دویست هزار تومان میباشد پروژه از خرداد ماه 93 شروع شده و الان در مرحله تکمیل نما و نازک کاری میباشد و مدت زمان مانده تا تحویل6ماه میباشد (جهت اطمینان و آشنایی با کیفیت ...
پیش فروش آپارتمان شخصی ساز در شهر جدید سهند تبریز

پیش فروش آپارتمان 90 و 94 متر شهر جدید سهند تبریز

اسماعیل نوروزی
تلفن: ۰۹۱۴۳۱۰۳۰۵۷
...ر طبقه در 3 واحد در متراژ 90 و 94متری و دو خوابه(مجهز به آسانسور و پارکینگ) قیمت هر متر مربع 1,200,000 معادل یک میلیون و دویست هزار تومان میباشد پروژه از خرداد ماه 93 شروع شده و الان در مرحله تکمیل نما و نازک کاری میباشد و مدت زمان مانده تا تحویل6ماه میباشد (جهت اطمینان و آشنایی با کیفیت ...
پیش فروش آپارتمان 90 و 94 متر شهر جدید سهند تبریز

پیش فروش آپارتمان 90 و 94 متری در سهند تبریز

اسماعیل نوروزی
تلفن: ۰۹۱۴۳۱۰۳۰۵۷
...ر طبقه در 3 واحد در متراژ 90 و 94متری و دو خوابه(مجهز به آسانسور و پارکینگ) قیمت هر متر مربع 1,200,000 معادل یک میلیون و دویست هزار تومان میباشد پروژه از خرداد ماه 93 شروع شده و الان در مرحله تکمیل نما کاری و شروع سفید کاری میباشد و مدت زمان مانده تا تحویل7ماه میباشد (جهت اطمینان و آشنایی...
پیش فروش آپارتمان 90 و 94 متری در سهند تبریز

آسانسور

میلاد احمدی
تلفن: ۰۹۱۱۵۶۸۹۳۹۷,۰۹۳۳۵...
اجرای پروژه های برق ساختمان - نصب انواع جک و دربهای کرکره ای - سیستمهای حفاظتی امنیتی - سیستمهای اعلام حریق - هوشمندسازی منازل - اجرای لوله های اسپلیت - نصب آیفونهای تصویری نصب انواع آسانسور اجرای پروژه های صنعتی - ژنراتور
آسانسور

تولید کلیه دستگاه های بلاستینگ ، پرتابل،شیشه،لوله

کارگاه تولیدی حاتمی
تلفن: ۰۹۱۲۲۴۸۴۶۵۱,۰۲۱۴۴...
شرکت مهندسی فجر بلاست ارائه دهنده کلیه دستگاه های بلاستینگ ،پرتابل ، کابینتی ، لوله ، شیشه و... می باشد . -آماده همکاری با کلیه سازندگاه دستگاه ها و ارائه مشاوره رایگان . -پیمانکار و مجری پروژه های بزرگ . -ارائه دستگاه ها با گارانتی و خدمات پس از فروش . -قیمت به صورت توافقی و ارزان . -با ب...
تولید کلیه دستگاه های بلاستینگ ، پرتابل،شیشه،لوله

تولید کلیه دستگاه های وت بلاستینگ ( پرتابل )

شرکت مهندسی کهن فجر بلاست
تلفن: ۰۹۱۲۲۴۸۴۶۵۱,۰۲۱۴۴...
...واع تیپ های : آزمایشگاهی ، صنعتی ، پرتابل ،، کابینتی ،دستگاههای سندبلاست شیشه و دستگاههای بلاست با کارایی های خاص. پیمانکاری ، کارشناس و مجری کلیه پروژه های بتونی ، مخازن استیل ، مخازن آهن ، سازه های فولادی و.... با بیش از نیم قرن سابقه در زمینه تولید و طراحی دستگاه های صنعتی و پیمانکاری پروژ...
تولید کلیه دستگاه های وت بلاستینگ ( پرتابل )

بهره وری انرژی درکارخانجات-پیاده سازی iso 50001

سیما شوکتی
تلفن: ۰۹۳۷۳۵۰۳۹۸۱
مشاوره استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO50001 گروه مهندسی شایگان مشاوره تخصصی در زمینه مدیریت انرژی ، بهره وری و مهندسی انرژی اجرای پروژه های متنوعی در صنایع مختلف از جمله سیمان ، گچ ، شیشه ، فولاد این گروه بعنوان نماینده رسمی چندین مؤسسه خارجی فعال در زمینه مذکور ، فعالیت می نماید که بدین ترتیب ...
بهره وری انرژی درکارخانجات-پیاده سازی iso 50001

طراحی و پیاده سازی پروژه های VM WARE و مجازی سازی

شرکت سیوان
تلفن: ۰۲۱۸۸۵۳۴۴۰۱-۵,Fax...
...ت مفتخر است با قریب به یک دهه تجربه در حوزه ی مخابرات و ارتباطات رادیویی با انتقال اطلاعات شامل دیتا ، صدا ، تصویر و خطوط مخابراتی بر روی بستر بی سیم پروژه های متعددی را در سطح کشور طراحی و اجرا نماید. تکنولوژی و راهکارهای قابل ارائه در این دپارتمان شامل : • تجهیزات رادیویی باند آزاد ( Spr...
طراحی و پیاده سازی پروژه های VM WARE و مجازی سازی

تجهیزات فیبر نوری

میثم میثمی
تلفن: -۰۲۱۷۷۹۵۹۶۸۵,۰۲۱۷...
نمایندگی OPF بلژیک و Datwyler سوئیس با بکارگیری نیروی انسانی متخصص و مجرب و با تکیه بر برنامه اجرایی مدون ارائه دهنده کلیه تجهیزات فیبر نوری و مجری شبکه های مبتنی بر فیبر نوری بوده وبا اتکا به سالها تجربه و تخصص از پروژه های مختلف بروی بستر فیبر نوری و با اعتقاد به لزوم رعایت مهندسی کیفیت ،پروژه ه...
تجهیزات فیبر نوری

واردات و توزیع چوب وتخته نراد روسی

داریوش ثانی
تلفن: ۰۲۱۶۶۶۱۱۱۰۵
وارد کننده انواع چوب و تخته روسی تخته زیر پایی- تخته بنایی - تخته چهار تراش - تخته قالب بندی انواع تخته جهت پوشش - حصار بندی - زیر کار جهت پروژه ها انواع سه لایی و چند لایی برای امور مصرفی ونجاری تخفیف ویژه به ارگانها شرکتها وپروژه ها
واردات و توزیع چوب وتخته نراد روسی