حالت نمایش

نرم افزار مدیریت ارتباط

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری Crm

شرکت پویا سامانه داتیس
تلفن: ۰۷۱۳۷۸۲۸۴۹۸
رقیب شما نمیخواهد این آگهی را بخوانید!!!! با نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان پرسام CRM ، بازیکن تراز اول میدان فروش باشید. چگونه؟؟؟؟؟؟ با امکان : 1. ایجاد بانک اطلاعاتی مشتریان 2. ثبت مشخصات مشتریان بالقوه و واقعی (حقیقی، حقوقی) 3. تعریف نوع ، رتبه بندی ، وضعیت و زمینه ی فعالیت مشتریان 4. ...
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری Crm

امکان کالرآیدی( CallerID):مبتنی بر VOIP

ایده پرداز طلوع
تلفن: ۰۲۱۷۷۵۱۲۲۳۶
امکان کالرآیدی( CallerID): شناسایی شماره تلفن مشتریان از طریق سیستم VOIP مبتنی بر نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع (Tolue CRM) در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع امکان شناسایی شماره تلفن مشتریان وجود دارد. در این حالت با تماس هر مشتری (شخص یا شرکت) با شما در صورتی که اطلاعات آن مشت...
امکان کالرآیدی( CallerID):مبتنی بر VOIP

ارسال فکس از طریق نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

ایده پرداز طلوع
تلفن: ۰۲۱۷۷۵۱۲۲۳۶
ارسال فکس از طریق نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان ایده پرداز طلوع (Tolue CRM) مبتنی بر VOIP در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع، امکان ارسال فکس به یک مشتری و یا گروهی از مشتریان با نام خود مشتریان امکانپذیر است. در این سیستم فایل Word ای که لازم است فکس شود، بعد از جایگذاری نام مشتری ...
ارسال فکس از طریق نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

ارسال فکس CRM مبتنی بر VOIP

ایده پرداز طلوع
تلفن: ۰۲۱۷۷۵۱۲۲۳۶
ارسال فکس از طریق نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان ایده پرداز طلوع (Tolue CRM) مبتنی بر VOIP در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع، امکان ارسال فکس به یک مشتری و یا گروهی از مشتریان با نام خود مشتریان امکانپذیر است. در این سیستم فایل Word ای که لازم است فکس شود، بعد از جایگذاری نام مشتری ...
ارسال فکس CRM مبتنی بر VOIP

مدیریت سیستم VOIP با نرم افزار CRM

ایده پرداز طلوع
تلفن: ۰۲۱۷۷۵۱۲۲۳۶
ارسال فکس از طریق نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان ایده پرداز طلوع (Tolue CRM) مبتنی بر VOIP در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع، امکان ارسال فکس به یک مشتری و یا گروهی از مشتریان با نام خود مشتریان امکانپذیر است. در این سیستم فایل Word ای که لازم است فکس شود، بعد از جایگذاری نام مشتری ...
مدیریت سیستم VOIP با نرم افزار CRM

نرم افزار CRM طلوع مبتنی بر VOIP

ایده پرداز طلوع
تلفن: ۰۲۱۷۷۵۱۲۲۳۶
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع امکان ارتباط با سیستم VOIP مبتنی بر Linux را دارد. این سیستم با ارتباط با سرور Astrisks قابلیت های زیر را دارا می باشد: 1- امکان تشخیص callreID (شناسایی مشتری) با این امکان کلید تماس های گرفته شده با سرور VOIP به نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع منتقل...
نرم افزار CRM طلوع مبتنی بر VOIP

ثبت شکایات و پیشنهادات

ایده پرداز طلوع
تلفن: ۰۲۱۷۷۵۱۲۲۳۶
ثبت شکایات و پیشنهادات یکی از امکانات نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان ایده پرداز طلوع ، ثبت شکایات و پیشنهادات است. در این بخش از نرم افزار ، موضوع شکایت یا پیشنهاد ، تاریخ ، نام مشتری، مسئول رسیدگی و ... مشخص شده سپس اقدامات انجام شده جهت پیگیری و نتیجه حاصل شده با ذکر جزئیات ثبت خواهد شد. ا...
ثبت شکایات و پیشنهادات

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع امکان ارتب

ایده پرداز طلوع
تلفن: ۰۲۱۷۷۵۱۲۲۳۶
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع امکان ارتباط با سیستم VOIP مبتنی بر Linux را دارد. این سیستم با ارتباط با سرور Astrisks قابلیت های زیر را دارا می باشد: 1- امکان تشخیص callreID (شناسایی مشتری) با این امکان کلید تماس های گرفته شده با سرور VOIP به نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع منتقل...
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع امکان ارتب

دریافت فکس از طریق نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتر

ایده پرداز طلوع
تلفن: ۰۲۱۷۷۵۱۲۲۳۶
دریافت فکس از طریق نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع (Tolue CRM) مبتنی بر سیستم VOIP در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع امکان دریافت فکس از طریق سرور VOIP متصل شده به این نرم افزار وجود دارد. در این حالت بعد از دریافت فکس در سرور VOIP ، فایل فکس دریافت شده به سرورCRM منتقل شده و در...
دریافت فکس از طریق نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتر