طراحی سایت

تلفن: ۰۲۱۶۶۹۷۹۰۳۹
نام : عرش هاست

تعمیر سوکسله

تلفن: ۰۹۳۵۲۸۱۸۱۱۸
نام : مرکز تعمیرات زیست پردیس

نازل اب نازل شیر نازل ادبلو

تلفن: ۰۹۱۲۸۰۵۷۰۶۶
نام : احسانی

فروشگاه لوازم خانگی خسروی

تلفن: ۰۹۱۷۷۵۱۳۵۶۱
نام : خسروی

فروشگاه لوازم خانگی خسروی

تلفن: ۰۹۱۷۷۵۱۳۵۶۱
نام : خسروی

فروش دستگاه کلرزن

تلفن: ۰۲۱۴۴۵۶۶۴۱۹-۲۰
نام : مهندسین پالود صنعت نیکان

دستگاه بسته بندی اسکاچ و سیم ظرفشویی

تلفن: ۰۳۱۳۵۷۲۳۰۰۶
نام : محسن مسائلی

دستگاه بسته بندی نان فانتزی

تلفن: ۰۳۱۳۵۷۲۳۰۰۶
نام : محسن مسائلی

دستگاه بسته بندی نان برش خورده

تلفن: ۰۳۱۳۵۷۲۳۰۰۶
نام : محسن مسائلی
حالت نمایش

محیط زیست

تور قبرس و تور فرانسه شهریور 94 و آذرماه

پیشواز آسیا
تلفن: ۰۲۱۶۶۹۰۱۹۱۸
تور نمایشگاهی و دوره آموزشی محیط زیست و انرژی در کشور قبرس اروپایی شهریور94 لارناکا-نیکوزیا همراه با خانواده و تور نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی پاریس- فرانسه آذر94 مجری تور: آژانس پیشواز آسیا. اولین و بزرگترین مجری تورهای نمایشگاهی با 17 سال تجربه 02166439006 http://www.pishvaz-asia.com اطل...
تور قبرس و تور فرانسه شهریور 94 و آذرماه

اخذ ایزو، مشاوره ایزو

ثبت مدیران
تلفن: ۰۴۱-۳۵۵۷۳۲۸۷
...ستم مدیریت کیفیت. 2-ISO 10015 : سیستم مدیریت مؤثر فرآیند آموزش کارکنان. 3-ISO 14971 : استاندارد مدیریت ریسک. 4-ISO 14001:2004 : مدیریت و حفاظت از محیط زیست. 5-OHSAS 18001:2007 : مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی. 6-IMS : سیستم مدیریت یکپارچه. 7-ISO 10002:2012 : سیستم سنجش رضایتمندی / مدیریت شکای...
اخذ ایزو، مشاوره ایزو

فروش محصولات خازن موتور TC 886

شرکت برنیکا
تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۵۴۳۲۱
...تم حمل و نقل،تولید انرژی پاک، اصلاح ضریب توان و کوره های القایی مورد استفاده قرار می گیرند.لازم بذکر است که این کمپانی تنها از مواد غیر سمی و دوستدار محیط زیست به عنوان عایق الکتریکی استفاده می کند. محصولات: • بانک های خازنی • خازن های کوره های القایی • خازن های فشار متوسط مقابله با سرج • خازن ها...
فروش محصولات خازن موتور TC 886

فروش محصولات خازن موتور TC 887

شرکت برنیکا
تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۵۴۳۲۱
...تم حمل و نقل،تولید انرژی پاک، اصلاح ضریب توان و کوره های القایی مورد استفاده قرار می گیرند.لازم بذکر است که این کمپانی تنها از مواد غیر سمی و دوستدار محیط زیست به عنوان عایق الکتریکی استفاده می کند. محصولات: • بانک های خازنی • خازن های کوره های القایی • خازن های فشار متوسط مقابله با سرج • خازن ها...
فروش محصولات خازن موتور TC 887

فروش محصولات خازن روشنایی TC 844

شرکت برنیکا
تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۵۴۳۲۱
...تم حمل و نقل،تولید انرژی پاک، اصلاح ضریب توان و کوره های القایی مورد استفاده قرار می گیرند.لازم بذکر است که این کمپانی تنها از مواد غیر سمی و دوستدار محیط زیست به عنوان عایق الکتریکی استفاده می کند. محصولات: • بانک های خازنی • خازن های کوره های القایی • خازن های فشار متوسط مقابله با سرج • خازن ها...
فروش محصولات خازن روشنایی TC 844

فروش محصولات خازن های موتور کار و راه انداز

شرکت برنیکا
تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۵۴۳۲۱
...تم حمل و نقل،تولید انرژی پاک، اصلاح ضریب توان و کوره های القایی مورد استفاده قرار می گیرند.لازم بذکر است که این کمپانی تنها از مواد غیر سمی و دوستدار محیط زیست به عنوان عایق الکتریکی استفاده می کند. محصولات: • بانک های خازنی • خازن های کوره های القایی • خازن های فشار متوسط مقابله با سرج • خازن ها...
فروش محصولات خازن های موتور کار و راه انداز

فروش محصولات خازن روشنایی TL 501

شرکت برنیکا
تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۵۴۳۲۱
...تم حمل و نقل،تولید انرژی پاک، اصلاح ضریب توان و کوره های القایی مورد استفاده قرار می گیرند.لازم بذکر است که این کمپانی تنها از مواد غیر سمی و دوستدار محیط زیست به عنوان عایق الکتریکی استفاده می کند. محصولات: • بانک های خازنی • خازن های کوره های القایی • خازن های فشار متوسط مقابله با سرج • خازن ها...
فروش محصولات خازن روشنایی TL 501

فروش محصولات خازن روشنایی TL 507

شرکت برنیکا
تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۵۴۳۲۱
...تم حمل و نقل،تولید انرژی پاک، اصلاح ضریب توان و کوره های القایی مورد استفاده قرار می گیرند.لازم بذکر است که این کمپانی تنها از مواد غیر سمی و دوستدار محیط زیست به عنوان عایق الکتریکی استفاده می کند. محصولات: • بانک های خازنی • خازن های کوره های القایی • خازن های فشار متوسط مقابله با سرج • خازن ها...
فروش محصولات خازن روشنایی TL 507

فروش محصولات خازن روشنایی TL 201

شرکت برنیکا
تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۵۴۳۲۱
...تم حمل و نقل،تولید انرژی پاک، اصلاح ضریب توان و کوره های القایی مورد استفاده قرار می گیرند.لازم بذکر است که این کمپانی تنها از مواد غیر سمی و دوستدار محیط زیست به عنوان عایق الکتریکی استفاده می کند. محصولات: • بانک های خازنی • خازن های کوره های القایی • خازن های فشار متوسط مقابله با سرج • خازن ها...
فروش محصولات خازن روشنایی TL 201

فروش خازن روشنایی TL 509

شرکت برنیکا
تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۵۴۳۲۱
...تم حمل و نقل،تولید انرژی پاک، اصلاح ضریب توان و کوره های القایی مورد استفاده قرار می گیرند.لازم بذکر است که این کمپانی تنها از مواد غیر سمی و دوستدار محیط زیست به عنوان عایق الکتریکی استفاده می کند. محصولات: • بانک های خازنی • خازن های کوره های القایی • خازن های فشار متوسط مقابله با سرج • خازن ها...
فروش خازن روشنایی TL 509

فروش محصولات خازن روشنایی TL 202

شرکت برنیکا
تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۵۴۳۲۱
...تم حمل و نقل،تولید انرژی پاک، اصلاح ضریب توان و کوره های القایی مورد استفاده قرار می گیرند.لازم بذکر است که این کمپانی تنها از مواد غیر سمی و دوستدار محیط زیست به عنوان عایق الکتریکی استفاده می کند. محصولات: • بانک های خازنی • خازن های کوره های القایی • خازن های فشار متوسط مقابله با سرج • خازن ها...
فروش محصولات خازن روشنایی TL 202

فروش محصولات خازن روشنایی TC 884

شرکت برنیکا
تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۵۴۳۲۱
...تم حمل و نقل،تولید انرژی پاک، اصلاح ضریب توان و کوره های القایی مورد استفاده قرار می گیرند.لازم بذکر است که این کمپانی تنها از مواد غیر سمی و دوستدار محیط زیست به عنوان عایق الکتریکی استفاده می کند. محصولات: • بانک های خازنی • خازن های کوره های القایی • خازن های فشار متوسط مقابله با سرج • خازن ها...
فروش محصولات خازن روشنایی TC 884

فروش محصولات خازن‌های روشنایی

شرکت برنیکا
تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۵۴۳۲۱
...تم حمل و نقل،تولید انرژی پاک، اصلاح ضریب توان و کوره های القایی مورد استفاده قرار می گیرند.لازم بذکر است که این کمپانی تنها از مواد غیر سمی و دوستدار محیط زیست به عنوان عایق الکتریکی استفاده می کند. محصولات: • بانک های خازنی • خازن های کوره های القایی • خازن های فشار متوسط مقابله با سرج • خازن ها...
فروش محصولات خازن‌های روشنایی

فروش محصولات خازن های موتور و روشنایی

شرکت برنیکا
تلفن: ۰۲۱-۶۷۵۴۳۲۱
...تم حمل و نقل،تولید انرژی پاک، اصلاح ضریب توان و کوره های القایی مورد استفاده قرار می گیرند.لازم بذکر است که این کمپانی تنها از مواد غیر سمی و دوستدار محیط زیست به عنوان عایق الکتریکی استفاده می کند. محصولات: • بانک های خازنی • خازن های کوره های القایی • خازن های فشار متوسط مقابله با سرج • خازن ها...
فروش محصولات خازن های موتور و روشنایی

فروش انواع محصولات خازن‌های روشنایی

شرکت برنیکا
تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۵۴۳۲۱
...تم حمل و نقل،تولید انرژی پاک، اصلاح ضریب توان و کوره های القایی مورد استفاده قرار می گیرند.لازم بذکر است که این کمپانی تنها از مواد غیر سمی و دوستدار محیط زیست به عنوان عایق الکتریکی استفاده می کند. محصولات: • بانک های خازنی • خازن های کوره های القایی • خازن های فشار متوسط مقابله با سرج • خازن ها...
فروش انواع محصولات خازن‌های روشنایی

فروش محصولات خازن موتور TM 471

شرکت برنیکا
تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۵۴۳۲۱
...تم حمل و نقل،تولید انرژی پاک، اصلاح ضریب توان و کوره های القایی مورد استفاده قرار می گیرند.لازم بذکر است که این کمپانی تنها از مواد غیر سمی و دوستدار محیط زیست به عنوان عایق الکتریکی استفاده می کند. محصولات: • بانک های خازنی • خازن های کوره های القایی • خازن های فشار متوسط مقابله با سرج • خازن ها...
فروش محصولات  خازن موتور TM 471

افتخارات گروه صنعتی آمیکو

یدایی
تلفن: ۰۴۱۴۳۳۳۳۸۵۸,۰۹۱۴۳...
.....................................موسسه استاندارد ایران اخذ گواهی تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اخذ گواهی محیط زیست ایران .................................................................................سازمان محیط زیست انتخاب واحد نمونه کیفی در سطح ک...
افتخارات گروه صنعتی آمیکو

جزوات ویژه کارشناسی ارشد 96

سنجش امیرکبیر sanjeshetakmili
تلفن: ۴۴۰۳۱۶۹۳
...آزاد رشته منابع طبیعی – تکثیر و پرورش آبزیان 50568 کارشناسی ارشد آزاد رشته منابع طبیعی – صنایع چوب 50569 کارشناسی ارشد آزاد رشته منابع طبیعی – محیط زیست - زیستگاهها و تنوع زیستی 50570 کارشناسی ارشد آزاد رشته منابع طبیعی – محیط زیست - آلودگی‌های محیط زیست 50571 کارشناسی ارشد آزاد رشته ...
جزوات ویژه کارشناسی ارشد 96

فروش محصولات خازن موتور TM 451

شرکت برنیکا
تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۵۴۳۲۱
...تم حمل و نقل،تولید انرژی پاک، اصلاح ضریب توان و کوره های القایی مورد استفاده قرار می گیرند.لازم بذکر است که این کمپانی تنها از مواد غیر سمی و دوستدار محیط زیست به عنوان عایق الکتریکی استفاده می کند. محصولات: • بانک های خازنی • خازن های کوره های القایی • خازن های فشار متوسط مقابله با سرج • خازن ها...
فروش محصولات  خازن موتور TM 451

فروش محصولات خازن موتور TC 886

شهنام ریحانی
تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۵۴۳۲۱
...تم حمل و نقل،تولید انرژی پاک، اصلاح ضریب توان و کوره های القایی مورد استفاده قرار می گیرند.لازم بذکر است که این کمپانی تنها از مواد غیر سمی و دوستدار محیط زیست به عنوان عایق الکتریکی استفاده می کند. محصولات: • بانک های خازنی • خازن های کوره های القایی • خازن های فشار متوسط مقابله با سرج • خازن ها...
فروش محصولات خازن موتور TC 886

دوره آموزشی HSE

شرکت سیسما
تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۶۶۲۷۶
برگزاری دوره HSE شرکت سیسما دوره اصول بهداشت کار، ایمنی و محیط زیست را در تبریز برگزار می نماید. دوره آموزشی HSE در تبریز محتوای دوره: آشنایی با مراحل استقرار سیستم مدیریت HSE در شرکتها و کارگاه ها مروری بر عناصر و الزامات سیستم مدیریت HSE از دیدگاه ممیزی آشنایی با مفاهیم و واژگ...
دوره آموزشی HSE

جزوات آموزشی کارشناسی ارشد آزاد95

سنجش امیرکبیر
تلفن: ۴۴۰۳۱۶۹۳
...نی 2400 کارشناسی ارشد آزاد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی 2410 کارشناسی ارشد آزاد رشته فلسفه و کلام اسلامی 2420 کارشناسی ارشد آزاد رشته مجموعه محیط زیست گرایش آموزش 2430 کارشناسی ارشد آزاد رشته مجموعه مدرسی الهیات و معارف اسلامی 2440 کارشناسی ارشد آزاد رشته مدیریت اجرایی 2450 کارشن...
جزوات آموزشی کارشناسی ارشد آزاد95

منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد آزاد ،سراسری

سنجش امیرکبیر
تلفن: ۴۴۰۳۱۶۹۴
...بعد از اسلام تاریخ – تاریخ اسلام تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی مدیریت محیط زیست- مدیریت محیط زیست مدیریت دولتی – مدیریت منابع انسانی مدیریت آموزش عالی مدیریت – مدیریت رسانه ای مدیریت تکنولوژی مدیریت فناوری اطلاعا...
منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد آزاد ،سراسری

آزمون دکتری 95 فقط با سنجش امیرکبیر95

سنجش امیرکبیر
تلفن: ۴۴۰۳۱۶۹۰
...ع کنکور دکتری سازه های دریایی منابع کنکور دکتری مهندسی آب منابع کنکور دکتری برنامه ریزی حمل و نقل منابع کنکور دکتری مدیریت ساخت منابع کنکور دکتری محیط زیست منابع کنکور دکتری ژئودزی منابع کنکور دکتری فتوگرامتری منابع کنکور دکتری سنجش از دور منابع کنکور دکتری سیستم اطلاعات جغرافیایی منابع ...
آزمون دکتری 95 فقط با سنجش امیرکبیر95

منابع تخصصی آزمون کارشناسی ارشد آزاد سنجش امیرکبیر

سنجش آزاد
تلفن: ۴۴۰۳۱۶۹۰
... مهندسی آب منابع کنکور کارشناسی ارشد آزاد 94 برنامه ریزی حمل و نقل منابع کنکور کارشناسی ارشد آزاد 94 مدیریت ساخت منابع کنکور کارشناسی ارشد آزاد 94 محیط زیست منابع کنکور کارشناسی ارشد آزاد 94 ژئودزی منابع کنکور کارشناسی ارشد آزاد 94 فتوگرامتری منابع کنکور کارشناسی ارشد آزاد 94 سنجش از دور م...
منابع تخصصی آزمون کارشناسی ارشد آزاد سنجش امیرکبیر

چراغهای خورشیدی

فروشگاه فانوس
تلفن: ۰۹۱۹۴۱۰۸۲۸۵
...هزینه ها با استفاده از این چراغ ها هزینه هایی از قبیل کابل کشی ، تابلو برق ،* حفاری کانال ، عایق بندی ، کابل گذاری و .... حذف می شود . حفاظت از محیط زیست *با استفاده از چراغ های خورشیدی استفاده از منابع فسیلی کاهش یافته و به محیط زیست نیز آسیب کمتری می رسد. استفاده آسان *این چراغ ها...
چراغهای خورشیدی

مشاوره و اجرای پایان نامه کلیه گرایش ها

گروه تحقیقاتی پلاسما
تلفن: ۰۲۱۶۶۹۴۴۲۱۵
...ریت گرایش مدیریت منابع انسانی ، پایان نامه رشته مدیریت گرایش کارآفرینی ، پایان نامه رشته مدیریت گرایش علمی کاربردی مدیریت نشر ، پایان نامه رشته محیط زیست گرایش برنامه ریزی ،مدیریت و آموزش محیط زیست ، پایان نامه رشته محیط زیست گرایش حقوق محیط زیست ، پایان نامه رشته محیط زیست گرایش آموزش ...
مشاوره و اجرای پایان نامه کلیه گرایش ها

جاروشارژی جدید دسته دار بوش Bosch مدل BBHMOVE6

فروشگاه اینترنتی دالانو
تلفن: ۰۲۱-۶۶۸۴۹۷۸۰-۸۱
...ز کردن فوری سطوح، برای سطوحی که به راحتی در دسترس نیستند گنجایش 300 میلی لیتر قابل استفاده بدون پایه برس برقی دارای باتری جدید Ni-MH :: سازگار با محیط زیست و با کارایی بالا (نیکل متال هیدرید ) دارای نشانگر شارژ باتری فیلتر قابل شستشو دارای پایه شارژ: قابل استفاده روی زمین با نصب روی دیوار ...
جاروشارژی جدید دسته دار بوش Bosch مدل BBHMOVE6

ترجمه متن

دانشجو آنلاین
تلفن: ۰۲۱۴۴۶۴۸۶۸۱
...گلیسی به فارسی مقاله باستان شناسی ترجمه تخصصی مدیریت صنعتی: کلیه گرایش ها ترجمه مدیریت فناوری اطلاعات کلیه گرایش ها ترجمه متون مدیریت محیط زیست: ترجمه فوری متن های مدیریت محیط زیست ترجمه دانشجویی متون حقوق محیط زیست ترجمه کلاسی دروس برنامه ریزی ترجمه تخصصی فلسفه: ...
ترجمه متن

تور قبرس و تور فرانسه شهریور 94 و آذرماه

پیشواز آسیا
تلفن: ۰۲۱۶۶۹۰۱۹۱۸
تور نمایشگاهی و دوره آموزشی محیط زیست و انرژی در کشور قبرس اروپایی شهریور94 لارناکا-نیکوزیا همراه با خانواده و تور نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی پاریس- فرانسه آذر94 مجری تور: آژانس پیشواز آسیا. اولین و بزرگترین مجری تورهای نمایشگاهی با 17 سال تجربه 02166439006 http://www.pishvaz-asia.com اطل...
تور قبرس و تور فرانسه شهریور 94 و آذرماه

سقف شیبدار ، سفال طبرستان ، سفال شیرکوه یزد

احمدی
تلفن: ۰۹۱۲۵۸۴۹۹۸۹
...لیه خاک و روی ( با قدمت 2 هزار ساله ) لازم به ذکر است که سفال طبرستان پوششی مناسب برای بام ها مسکونی و غیر مسکونی می باشد که علاوه بر سازگاری با محیط زیست ، زیبایی بافت سنتی را هم به دنبال دارد. از جمله خصوصیات سفال طبرستان می توان به موارد زیر اشاره نمود: * زیبا و با دوام * سازگاری ...
سقف شیبدار ، سفال طبرستان ، سفال شیرکوه یزد

سیلیکاژل نارنجی

سیلیکاژل درخشان
تلفن: ۸۸۶۳۱۳۱۵
سیلیکاژل با اندیکاتور نارنجی سیلیکاژل نارنجی حاوی یک عامل رنگی ترکیبی می باشد که بر خلاف نمک کبالت (عامل رنگی در سیلیکاژل آبی) غیر سمی بوده و از ایجاد آلودگی در محیط زیست جلوگیری می کند. این محصول با تکنیک بی نظیر و قدرت جذب فوق العاده (بالاتر از سیلیکاژل آبی) بعنوان محصول جدید سیلیکاژل درخشان و&qu...
سیلیکاژل نارنجی

دستگاه تصفیه آب کاتیون ژنراتور مس- نقره

شرکت فنون آردا سبز
تلفن: ۰۹۱۲۸۷۰۶۵۷۲
...و همچنین کلر مازاد شده و می تواند جایگزین کلر در استخر های شنا و دریاچه ها و چشمه های آب معدنی ‌شود. یون مس تولید شده توسط دستگاه CATGEN نه تنها برای محیط زیست و انسان ها خطرناک نبوده بلکه جزو ریزمغذی های ضروری برای انسان ها می‌باشد. مهمترین مزایای دستگاه کاتیون ژنراتور * بدون نیاز به مواد شیمی...
دستگاه تصفیه آب کاتیون ژنراتور مس- نقره