حالت نمایش

آگهی های پاكدشت

فروش دستگاه تزریق پلاستیک 200 گرم صفحه T

اصغر خنجری
تلفن: ۰۹۱۲۸۴۹۶۶۴۸
فروش دستگاه تزریق پلاستیک 200 گرم صفحه T ، درحال کار ، پنج شیر 38 قالب خور ساخت سهراب خنجری 09128496648
فروش دستگاه تزریق پلاستیک 200 گرم صفحه T

دستگاه تزریق 2 کیلویی جکی ،74 قالب خور ،plc

اصغر خنجری
تلفن: ۰۹۱۲۸۴۹۶۶۴۸
فروش دستگاه تزریق 2 کیلویی جکی ،74 قالب خور ،plc ، سیانوری خنجری 09128496648
دستگاه تزریق 2 کیلویی جکی ،74 قالب خور ،plc