حالت نمایش

صنایع دریایی صفحه ۱

لوله های آتشخوار بویلر بخار

ایران دمیر
تلفن: ۰۲۱۶۶۳۱۸۰۳۳
ایران دمیر تامین کننده لوله و ورقهای ( آتشخوار و صنعتی) برای تعمیر و ساخت ادوات تاسیسات و موتور خانه ( بویلر ها و دیگ های بخار - آبگرم -روغن ومبدل )
لوله های آتشخوار بویلر بخار