مژده به جویندگان کاربا هرمدرک تحصیلی

تلفن: ۰۹۳۰۱۸۹۳۳۲۲
نام : شرکت پرتو گستر سبحان
حالت نمایش

سایر موارد صفحه ۱

مژده به جویندگان کاربا هرمدرک تحصیلی

شرکت پرتو گستر سبحان
تلفن: ۰۹۳۰۱۸۹۳۳۲۲
آموزش کلیه های دوره های بازرسی فنی: بازرسی جوش وتست های غیرمخرب سطح 1و 2 (vt,pt,mt,ut,rt,rti) بازرسی رنگ و سندبلاست سطح 1و2 آموزش غواصی وجوشکاری برشکاری زیرآب اموزش جوشکاری برق,آرگون,co2 دوره های مقدماتی پیشرفته HSE وکمک های اولیه دوره های ایمنی کاردرمراکز بهداشتی درمانی و نسخه خوانی دوره...
مژده به جویندگان کاربا هرمدرک تحصیلی